09.12.2015

Przestawiciel NGO do Komisji

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2016, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Oświęcim, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016.

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2016, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Oświęcim, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
– imię i nazwisko kandydata
– nazwę organizacji
– adres organizacji
– telefon kontaktowy kandydata
– funkcja pełniona w organizacji
– krótki opis doświadczenia kandydata w działaniach NGO

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl do dnia
16 grudnia 2015 r. lub złożyć pisemnie w podanym terminie na Dziennik Podawczy, pok. nr 1, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.