08.02.2013

Przypominamy mieszkańcom o wymianie dowodów osobistych wydanych w 2003 roku

 

 

W tym roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2003 roku. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem ważności terminu dokumentu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2, pok. 5. Pozwoli to na szybką wymianę, by nie pozostać bez ważnego dokumentu i nie napotykać na problemy przy załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych i bankowych.

 

 

W tym roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2003 roku. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem ważności terminu dokumentu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2, pok. 5. Pozwoli to na szybką wymianę, by nie pozostać bez ważnego dokumentu i nie napotykać na problemy przy załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych i bankowych.

Do wniosku należy dołączyć:
– 2 aktualne jednakowe fotografie,
– okazać posiadany dotychczasowy dowód osobisty.
Od 1 stycznia 2010 r. nie jest pobierana opłata za wydanie dowodu osobistego. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około 2-3 tygodni.

Termin ważności dowodu osobistego wydanego dla osób, które:
nie ukończyły 18 lat – wynosi 5 lat,
ukończyły 18 lat – wynosi 10 lat,
ukończyły 65 lat i zwróciły się o wydanie dowodu osobistego na czas nieoznaczony – bezterminowo (osoby te nie muszą wymieniać dowodu osobistego, gdyż jest on ciągle ważny).
Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).