05.06.2012

“Przystanek Euro 2012” – międzynarodowe spotkanie młodzieży połączone z turniejem piłkarskim miast partnerskich

W dniach 28.05.2012 r. – 02.06.2012 r.odbył się w Oświęcimiu międzynarodowy turniej w piłkę nożną młodzieży miast partnerskich naszego miasta, w którym udział wzięły drużyny: MKP "Unia" Oświęcim, KS "Soła" Oświęcim oraz SV Breisach.

W dniach 28.05.2012 r. – 02.06.2012 r.odbył się w Oświęcimiu międzynarodowy turniej w piłkę nożną młodzieży miast partnerskich naszego miasta, w którym udział wzięły drużyny: MKP "Unia" Oświęcim, KS "Soła" Oświęcim oraz SV Breisach.

Turniej odbył się w ramach projektu realizowanego przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, przy współpracy drużyn MKP "Unia Oświęcim" i KS "Soła Oświęcim. Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

 

Głównym założeniem projektu była integracja młodzieży z dwóch krajów (Polski i Niemiec) współpracujących w ramach partnerstwa miast Oświęcimia i Breisach. Cel ten został zrealizowany poprzez wydarzenie sportowe jakim był turniej piłkarski rozszerzony o formy edukacyjne związane z trudną historią, przede wszystkim

II wojny światowej, łączącą uczestniczące w nim kraje jak i z obecną współpracą placówek i instytucji polsko-niemieckich. 

Dla Miasta Oświęcimia istotnym było pokazanie miasta jako ośrodka prężnie rozwijającego się, w którym realizować można swoje pasje i zamiłowania, ale szanującego pamięć o przeszłości.
Spotkanie młodzieży z ww. miast  było niezmiernie cenne dla samych uczestników, którzy mieli szansę poznać swoich rówieśników żyjących na co dzień w rożnych częściach Europy z założeniem zacieśniania wspólnych kontaktów oraz rozszerzenia płaszczyzn współpracy.

 

 

Organizator:

                                  

                                            Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym: