04.07.2013

Przystanek w mieście zmienia wygląd

 

Miasto wymienia wiaty przystankowe. Jako pierwszy wygląd zmieni przystanek w mieście przy ul. Dąbrowskiego. Roboty już się rozpoczęły. Zakończą się w sierpniu. Zgodnie z projektem wiata będzie miała lekką i przeźroczystą konstrukcję. Będą też nowe ławki i kosze na śmieci. Nie zabraknie stojaka na rowery. Nawierzchnia pod wiatą i wokół poddana zostanie renowacji. W miejscu nowych zieleńców pojawią się trawy ozdobne i drzewa.  

 

Miasto wymienia wiaty przystankowe. Jako pierwszy wygląd zmieni przystanek w mieście przy ul. Dąbrowskiego. Roboty już się rozpoczęły. Zakończą się w sierpniu. Zgodnie z projektem wiata będzie miała lekką i przeźroczystą konstrukcję. Będą też nowe ławki i kosze na śmieci. Nie zabraknie stojaka na rowery. Nawierzchnia pod wiatą i wokół poddana zostanie renowacji. W miejscu nowych zieleńców pojawią się trawy ozdobne i drzewa.  

Przepisy nowej ustawy o transporcie zbiorowym nałożyły na miasta obowiązek budowy, remontu i utrzymania przystanków. Dlatego w ubiegłym roku wydział Gospodarki Miejskiej przeprowadził przegląd wiat. Wynika z niego, że większość z nich jest zniszczona i nieestetyczna. Wiaty będą więc wymieniane stopniowo. 

W Oświęcimiu jest w sumie 110 przystanków, z czego na 68 są wiaty. 60 z nich należy teraz do miasta, 1 jest w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji, a pozostałe 7 wraz z kioskami są własnością prywatną.