01.03.2022

PUNKT POMOCY RZECZOWEJ DLA OSÓB Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH W OŚWIĘCIMIU / МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

Miasto Oświęcim uruchomiło PUNKT POMOCY RZECZOWEJ DLA OSÓB Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH W OŚWIĘCIMIU.

W tym punkcie prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, znajdującym się przy ul. Partyzantów 1 (wejście od ulicy Marii Skłodowskiej – Curie), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 13.00, wydawany będzie asortyment pomocowy (żywność, odzież i inne produkty) przeznaczony dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie na terenie miasta Oświęcim.

O wydanie asortymentu mogą zwrócić się zarówno osoby goszczące uchodźców, jak również sami uchodźcy, którzy znaleźli schronienie na terenie Naszego miasta. Na miejscu, jak również pod numerem telefonu +48 508 350 793 można zgłosić potrzeby dotyczące niezbędnego asortymentu oraz ustalić z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu inny termin wydania asortymentu.


У Міському Центрі Соціального Забезпечення в місті Освенцим, який знаходиться нa вул. Партизантів 1 (вхід від вулиці Марії Склодовської – Кюрі) від понеділка до п’ятницi, від 10:00 до 13:00, буде видано асортимент допомоги (продукти харчування, одяг та інші продукти) для біженців, які знайшли притулок у місті Освенцим.

Заявку на асортимент можуть подати люди, які приймають біженців, як і самі біженці, які знайшли притулок у нашому місті. Пiд номером тел.+48 508 350 793 можна повідомити працівника Міського Центру Соціального Забезпечення про необхідний асортимент або договоритися на іншу дату, щоб такий асортимент отримати.