10.07.2013

PUP ma jeszcze pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych

                                                       

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał w tym roku prawie 11 mln złotych na aktywizację osób bezrobotnych z powiatu oświęcimskiego. W ramach środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest cały szereg działań aktywizacyjnych tj. staże, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne oraz refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

                                                       

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał w tym roku prawie 11 mln złotych na aktywizację osób bezrobotnych z powiatu oświęcimskiego. W ramach środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest cały szereg działań aktywizacyjnych tj. staże, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne oraz refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

W ramach nowo pozyskanych środków i realizowanych programów z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje jeszcze wolnymi środkami finansowymi skierowanymi do osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w 2013 roku oraz osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia pozostających w rejestrze bezrobotnych, co najmniej 6 miesięcy.

Środki te można pozyskać na założenie własnej firmy (do 20 000 zł/osobę), pracodawcy mogą uzyskać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (do 20 000 zł/stanowisko), osoby bezrobotne mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych podnoszących lub zmieniających kwalifikacje. Tak więc serdecznie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne z wyżej wymienionych grup osób oraz pracodawców zainteresowanych stworzeniem nowych stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób powyżej 50 roku życia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników.

Źródło informacji: http://www.pup.oswiecim.pl