07.06.2022

PUP Oświęcim. Wolne środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

Szanowni Państwo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego mogą skorzystać osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, w tym:
– osoby z kategorii NEET,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są w kwocie 20 000 zł/osobę.

Przed otrzymaniem dotacji wymagany jest udział w czterodniowym szkoleniu online „ABC własnego biznesu”.

Do skorzystania z dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby należące do wyżej wymienionej grupy osób bezrobotnych.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu lub w Filii PUP w Kętach pod numerami telefonów: dotacje (tel. 33 842 49 07 wew. 1105 lub z Filią PUP w Kętach (tel. 33 845 26 24).

  

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu