05.04.2012

PWSZ ma nowego rektora

Kolegium Elektorów wybrało Rektora i Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Został nim dyrektor Instytutu Politologii prof. dr hab.Witold Stankowski. Rektor-elekt nie zdecydował się powołać Prorektora ds. nauczania, natomiast wskazał dra Macieja Mączyńskiego jako kandydata na stanowisko Prorektora ds. studenckich. Ta  kandydatura zyskała także jednogłośną aprobatę elektorów, w tym studentów PWSZ. 

Kolegium Elektorów wybrało Rektora i Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Został nim dyrektor Instytutu Politologii prof. dr hab.Witold Stankowski. Rektor-elekt nie zdecydował się powołać Prorektora ds. nauczania, natomiast wskazał dra Macieja Mączyńskiego jako kandydata na stanowisko Prorektora ds. studenckich. Ta  kandydatura zyskała także jednogłośną aprobatę elektorów, w tym studentów PWSZ. 

  Nowo wybrany Rektor, prof. Witold Stankowski przedstawił  najbliższe plany, które zakładają dalszy rozwój uczelni poprzez otwieranie nowych kierunków i ciągły wzrostu liczby studentów, inwestowanie w rozwój kadry naukowej i administracyjnej oraz współpracę z miastem, ważnymi instytucjami naszego regionu, a także ośrodkami zagranicznymi w ramach programu Erasmus.

  "…jestem wzruszony Państwa życzeniami. Dziękuję bardzo za to zaufanie. Nie zawiodę, nie mogę zawieść przy takim potencjale, osobach, współpracownikach uczelni. Jestem świadom odpowiedzialności, ale najważniejsza jest idea działania na rzecz uczelni, jej dalszego rozwoju. Jej osiągnięcie, realizacja jest możliwa przy wspólnym naszym działaniu" – powiedział przyszły Rektor PWSZ Oświęcim.

 

Profesor Witold Stankowski jest jednym z najmłodszych profesorów zwyczajnych w kraju. Od kilku lat pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, od września 2008 roku na stanowisku Dyrektora Instytutu Politologii PWSZ. Prof. Witold Stankowski został również kierownikiem Oświęcimskiego Centrum Badań nad Totalitaryzmami, Zagładą i Prawami Człowieka – nowej jednostki dydaktyczno-naukowej powołanej kilka miesięcy temu w PWSZ.

Nowo wybrane władze formalnie przejmą obowiązki 1 września 2012  i będą je piastować przez kolejne cztery lata – do 31 sierpnia 2016 roku.