28.11.2014

Radni oraz prezydent złozyli ślubowanie

 

 Na uroczystej sesji Rady Miasta 27 listopada 2014 r., inaugurującej VII kadencję, 21 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie. Wybrano przewodniczącego rady, którym został Piotr Hertig i jego zastępcę Elżbietę Kos oraz szefów pięciu komisji stałych: Janinę Barcik budżetu i rozwoju miasta, Michała Homę komisji rewizyjnej, Andrzeja Jakubowskiego ochrony zdrowia, środowiska i opieki społecznej, Adama Góralczyka prawa i porządku publicznego oraz Sylwię Żak kultury, oświaty, sportu i rekreacji.

Ślubowanie złożył  też prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. W expose, obok podziękowań za otrzymane od wyborców zaufanie i gratulacji dla radnych,  przedstawił najbliższe plany i zamierzenia.

 

 Na uroczystej sesji Rady Miasta 27 listopada 2014 r., inaugurującej VII kadencję, 21 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie. Wybrano przewodniczącego rady, którym został Piotr Hertig i jego zastępcę Elżbietę Kos oraz szefów pięciu komisji stałych: Janinę Barcik budżetu i rozwoju miasta, Michała Homę komisji rewizyjnej, Andrzeja Jakubowskiego ochrony zdrowia, środowiska i opieki społecznej, Adama Góralczyka prawa i porządku publicznego oraz Sylwię Żak kultury, oświaty, sportu i rekreacji.

Ślubowanie złożył  też prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. W expose, obok podziękowań za otrzymane od wyborców zaufanie i gratulacji dla radnych,  przedstawił najbliższe plany i zamierzenia.

Do najważniejszych zaliczył rozwiązania w zakresie komunikacji, rozwój gospodarczy i budownictwa mieszkaniowego.

– Miasto stoi przed wyzwaniami komunikacyjnymi. Kluczowym jest budowa obwodnicy północnej Oświęcimia, ale też przedłużenie ulicy Batorego – mówił prezydent Janusz Chwierut. Dodał, że w planie jest przebudowa wielu dróg, ale też budowa nowych, które otworzą tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe. Ważnym projektem jest Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory i działania Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zarówno na osiedlu Stare Stawy, jak i w Starym Mieście. To także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

 

W najbliższym czasie czeka nas też przebudowa pływalni, budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1. Duże inwestycje szykują się na osiedlu Zasole. To zagospodarowanie „trójkąta bermudzkiego” pod park oraz budowa domu osiedlowego. W przyszłym roku ruszy rewitalizacja Starego Ratusza, odnowione zostaną też relikty XVI – wiecznego podziemnego ratusza. – Dużą wagę przykładamy do pozyskania pieniędzy zewnętrznych na przygotowanie parkingu przy dworcu, zakup autobusów czy projektów w ramach Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań – wymieniał prezydent.

 

Mówił też, że nie przewiduje rewolucyjnych zmian w urzędzie i jednostkach miejskich. – Przez trzy lata tworzyliśmy dobrą drużynę – podkreślał. Odniósł się również do współpracy z radą. – Deklaruję gotowość do współpracy nie tylko z tymi, którzy mnie popierają. Myślę, że będziemy mogli wznieść się ponad podziałami, działając na rzecz miasta i mieszkańców. 

 

Skład Rady Miasta VII kadencji w latach 2014-2018:

1. Janina Barcik
2. Stanisław Biernat
3. Michał Chrzan
4. Witold Figiel
5. Krystyna Gabryś
6. Ryszard Gajek
7. Bożena Godawa
8. Adam Góralczyk
9. Ireneusz Góralczyk
10. Piotr Hertig
11. Tadeusz Hoła
12. Michał Homa
13. Andrzej Jakubowski
14. Elżbieta Kos
15. Piotr Kućka
16. Waldemar Łoziński
17. Łukasz Nowak
18. Jakub Przewoźnik
19. Renat Stoch
20. Paweł Warchoł
21. Sylwia Żak