27.02.2015

Radni w sprawie rozwiązań ekspertów UNESCO

Rada Miasta jednogłośnie podjęła rezolucję w sprawie sprzeciwu wobec stanowiska ekspertów UNESCO, dotyczącego budowy drogi ekspresowej S1 wraz z obwodnicą.

Eksperci UNESCO kwestionują budowę nowej przeprawy mostowej, będącej jednym z elementów planowanej obwodnicy południowej Oświęcimia. Ich zdaniem obwodnica miasta, która łączy się z drogą S1 powinna kończyć się na ulicy Legionów. Radni stanowczo sprzeciwiają się rozwiązaniom zaproponowanym przez ekspertów. Ich zdaniem nasilą one problemy komunikacyjne w mieście. Dlatego postulują, aby obwodnica została przyjęta w pełnym przebiegu. W ten sposób turyści będą mieli też zapewniony właściwy dojazd do Miejsca Pamięci. Radni liczą też, że złożone wcześniej deklaracje władz państwowych zostaną spełnione.  – Miastu zależy na obwodnicy wraz z mostem na Sole i połączeniu z drogami wojewódzkimi 933 i 948 oraz drogą krajową 44 i obwodnicą północną. Rezolucja radnych wzmacnia nasze działania podejmowane w tym kierunku – mówił podczas sesji Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

Rada Miasta jednogłośnie podjęła rezolucję w sprawie sprzeciwu wobec stanowiska ekspertów UNESCO, dotyczącego budowy drogi ekspresowej S1 wraz z obwodnicą.

Eksperci UNESCO kwestionują budowę nowej przeprawy mostowej, będącej jednym z elementów planowanej obwodnicy południowej Oświęcimia. Ich zdaniem obwodnica miasta, która łączy się z drogą S1 powinna kończyć się na ulicy Legionów. Radni stanowczo sprzeciwiają się rozwiązaniom zaproponowanym przez ekspertów. Ich zdaniem nasilą one problemy komunikacyjne w mieście. Dlatego postulują, aby obwodnica została przyjęta w pełnym przebiegu. W ten sposób turyści będą mieli też zapewniony właściwy dojazd do Miejsca Pamięci. Radni liczą też, że złożone wcześniej deklaracje władz państwowych zostaną spełnione.  – Miastu zależy na obwodnicy wraz z mostem na Sole i połączeniu z drogami wojewódzkimi 933 i 948 oraz drogą krajową 44 i obwodnicą północną. Rezolucja radnych wzmacnia nasze działania podejmowane w tym kierunku – mówił podczas sesji Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

– Będziemy też zachęcać okoliczne samorządy do przyjęcia podobnych uchwał – wyjaśniał. – Według zapewnień Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budowa drogi S 1 wraz z obwodnicą jest procedowana. Negatywne stanowiska mogą wpłynąć na tę inwestycję – podkreślał prezydent.


Rezolucja
Rady Miasta Oświęcim


w sprawie sprzeciwu wobec stanowiska Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-1 wraz z obwodnicą Oświęcimia

Rada Miasta Oświęcim wyraża głębokie zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec negatywnego stanowiska wyrażonego w piśmie skierowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie znak: NID-RWS/364/52/15/BF z dnia 16 stycznia 2015r. w przedmiocie zaniechania budowy nowej przeprawy mostowej na rzece Soła w ramach planowanej południowej obwodnicy Oświęcimia do drogi ekspresowej S-1.
Rada Miasta Oświęcim uznaje za całkowicie pozbawione podstaw sugestie podważające zasadność budowy mostu na Sole i traktuje jako nieodpowiedzialność próbę wdrożenia pomysłu grupy ekspertów UNESCO, polegającego na skróceniu obwodnicy i zakończeniu jej przebiegu na ulicy Legionów. Propozycja ta, bez budowy mostu na Sole, spowoduje na drodze przebiegającej wzdłuż ogrodzenia byłego obozu Auschwitz I zdecydowany wzrost natężenia ruchu w obu kierunkach, w tym pojazdów o dużym tonażu poruszających się ulicami: St. Leszczyńskiej, Kolbego, Więźniów Oświęcimia, położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsca Pamięci.

Rada Miasta Oświęcim stanowczo sprzeciwia się rezygnacji z budowy mostu na rzece Sole i uważa ten pomysł za przejaw braku pełnej wiedzy ze strony jego autorów o istniejących i perspektywicznych rozwiązaniach komunikacyjnych miasta, w tym także za brak troski o Miejsce Pamięci.

Brak budowy obwodnicy Oświęcimia przyczyni się także do wzmożenia ruchu w kierunku węzła w Bieruniu Nowym. Dziś jest to najbardziej obciążony odcinek drogi krajowej nr 44, dlatego brak budowy obwodnicy Oświęcimia do S-1 będzie katastrofalny w skutkach zarówno dla Oświęcimia jak i Bierunia. Wszyscy użytkownicy ruchu będą bowiem chcieli dojechać z Oświęcimia na najbliższy planowany w Bieruniu Nowym węzeł na S-1, a poruszający się w stronę przeciwną skorzystają z tego węzła, aby z drogi ekspresowej zjechać w kierunku miasta Oświęcim.

Rada Miasta Oświęcim postuluje o jak najszybsze podjęcie prac zmierzających do powstania drogi ekspresowej S-1 wraz z południową obwodnicą Oświęcimia w pełnym wymiarze tj. łącznie z połączeniem z drogą nr 933, a następnie z nową przeprawą mostową na rzece Soła, połączeniem z drogą nr 948, drogą krajową nr 44 w kierunku Krakowa i Wadowic oraz północną obwodnicą miasta.
Rada Miasta Oświęcim, opierając się na licznych deklaracjach ze strony władz państwowych wyrażanych w trakcie prac nad ustawą z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady ( Dz.U. Nr 41.poz. 412, z p.zm) oraz w procesie konsultacji rozwiązań projektowych obwodnicy Oświęcimia do drogi S-1, oczekuje ich wypełnienia w celu stworzenia drożności komunikacyjnej i warunków dla normalnego rozwoju miasta, w tym także uzyskania zdecydowanej poprawy.