04.03.2013

Radni wyrażają zaniepokojenie i sprzeciw wobec negatywnych opinii dotyczących budowy południowej obwodnicy miasta

 
Budowa południowej obwodnicy Oświęcimia łączącej miasto z planowaną drogą ekspresową S 1 jest zagrożona. Negatywne stanowiska w tej sprawie przyjęli Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Komitet do spraw UNESCO. 
Na ostatniej sesji radni podjęli rezolucję, w której wyrazili głębokie zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec decyzji obu instytucji. Podziela je również prezydent Oświęcimia. – Dla nas ta opinia jest zaskakująca. Wcześniej przecież ani Narodowy Instytut Dziedzictwa, ani Polski Komitet ds. UNESCO nie mieli zastrzeżeń do tej inwestycji – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Przeszliśmy konsultacje społeczne, które nie były łatwe i budziły przecież tyle emocji wśród mieszkańców. To co wypracowaliśmy teraz zostaje podważone – dodaje.

fot. GDDKiA

 
Budowa południowej obwodnicy Oświęcimia łączącej miasto z planowaną drogą ekspresową S 1 jest zagrożona. Negatywne stanowiska w tej sprawie przyjęli Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Komitet do spraw UNESCO. 
Na ostatniej sesji radni podjęli rezolucję, w której wyrazili głębokie zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec decyzji obu instytucji. Podziela je również prezydent Oświęcimia. – Dla nas ta opinia jest zaskakująca. Wcześniej przecież ani Narodowy Instytut Dziedzictwa, ani Polski Komitet ds. UNESCO nie mieli zastrzeżeń do tej inwestycji – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Przeszliśmy konsultacje społeczne, które nie były łatwe i budziły przecież tyle emocji wśród mieszkańców. To co wypracowaliśmy teraz zostaje podważone – dodaje.

fot. GDDKiA

Radni przypomnieli, że w kwestii ochrony miejsca pamięci powinny być przestrzegane przepisy Ustawy z 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, zgodnie z którą ustalona została maksymalna szerokość pasa ochronnego od Pomnika Zagłady. W trybie przewidzianym ustawą został też uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca.  

Rada Miasta oczekuje realizacji licznych deklaracji władz państwowych, składanych w toku prac nad wspomniana ustawą oraz podczas konsultacji rozwiązań projektowych dla obwodnicy Oświęcimia.
Rada Miasta skieruje kolejny apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie zdecydowanych i skutecznych działań, aby ta inwestycja powstała.

Droga ekspresowa S1 ma mieć około 130 km i będzie przebiegać przez województwa śląskie i częściowo małopolskie. Włączenie miasta do drogi ekspresowej planowane jest w rejonie Pław. Odcinek Mysłowice-Kosztowy-”Suchy Potok” węzeł w Bielsku-Białej będzie miał około 40 km.

 

Trasa południowej obwodnicy miasta według projektu ma przebiegać ulicą Piwniczną w Pławach, później ul. Legionów i przez most na rzece na Stare Stawy. Tu przetnie ul. Jagiełły, by następnie przejść po krawędzi Stawów Adolfińskich i włączyć się w dk 44 na wysokości świateł na Zaborzu.

S1 zgodnie z planami połączy Pyrzowice (A1) – z granicą z Czechami w Cieszynie- Boguszowicach oraz czeską drogą ekspresową R48. Część trasy stanowi wschodnia obwodnica GOP i główny przebieg E-75 na tym odcinku.