24.05.2019

Raport o stanie Miasta Oświęcim za 2018 r.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 22 maja 2019 r. Prezydent Miasta Oświęcim przekazał do Rady Miasta “Raport o stanie Miasta Oświęcim za 2018 r.”.

Debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2019 r.