29.05.2020

Raport o stanie Miasta Oświęcim za 2019 r.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 25 maja 2019 r. Prezydent Miasta Oświęcim przekazał do Rady Miasta “Raport o stanie Miasta Oświęcim za 2019 r.”.

Debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2020 r.