02.06.2021

Raport o stanie Miasta Oświęcim za 2020 r.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 25 maja 2021 r. Prezydent Miasta Oświęcim przekazał do Rady Miasta Raport o stanie Miasta Oświęcim za 2020 r. 

Debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 23 czerwca 2021 r.

Link do raportu: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6518/dokument/27504