04.01.2016

Raport z konsultacji społecznych dodatkowego obszaru rewitalizacyjnego

 

 

Zapraszamy mieszkańców miasta do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych dotyczących dodatkowego obszaru rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2020. 

 

 

Zapraszamy mieszkańców miasta do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych dotyczących dodatkowego obszaru rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2020.