05.10.2011

Referendum w Oświęcimiu jest już możliwe

 

Czuję się w obowiązku poinformować mieszkańców Oświęcimia, że od 5 października zaistniały możliwości prawne ( wynikające z ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym) do podjęcia przez nich ewentualnej decyzji, dotyczącej odwołania prezydenta elekta. Upływa bowiem 10 miesięcy od dnia wyborów, czyli termin ustalony w art. 5 ust.2 ustawy o referendum lokalnym.

 

Czuję się w obowiązku poinformować mieszkańców Oświęcimia, że od 5 października zaistniały możliwości prawne ( wynikające z ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym) do podjęcia przez nich ewentualnej decyzji, dotyczącej odwołania prezydenta elekta. Upływa bowiem 10 miesięcy od dnia wyborów, czyli termin ustalony w art. 5 ust.2 ustawy o referendum lokalnym.

Następstwem referendum, uzależnionym od jego wyniku, byłoby przeprowadzenie przedterminowych wyborów.

Deklaruję, że w przypadku zainicjowania procedury referendalnej będę ją wspierał. Uważam bowiem, że to przede wszystkim mieszkańcy Oświęcimia powinni decydować o swoich władzach lokalnych.

 

 

                                                                                         Pełniący funkcję prezydenta  Oświęcimia

 

                                                                                                   Janusz Chwierut