26.06.2015

Remont “krajówkI”. Prace na tegorocznym odcinku prowadzone będą do końca września

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie informuje, że od 24 czerwca 2015 do końca września br. trwać będą roboty związane z remontem drogi krajowej 44 na odcinku Babice – Oświęcim. Rozpoczynają się zaraz za mostem Jagiellońskim, prowadzone będą w kierunku ul. Chemików, a zakończone zostaną na rondzie. W związku z pracami wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na całym odcinku tegorocznego remontu, który zakończy się pod koniec września br.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie informuje, że od 24 czerwca 2015 do końca września br. trwać będą roboty związane z remontem drogi krajowej 44 na odcinku Babice – Oświęcim. Rozpoczynają się zaraz za mostem Jagiellońskim, prowadzone będą w kierunku ul. Chemików, a zakończone zostaną na rondzie. W związku z pracami wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na całym odcinku tegorocznego remontu, który zakończy się pod koniec września br.

Remont drogi krajowej nr 44 na odcinku Babice – Oświęcim o długości 6 km ( od km 52+400 do km 58+460 ) obejmować będzie :
nawierzchnię istniejącej jezdni dk 44 i chodniki,
 nawierzchnię istniejących zatok autobusowych i przylegających do nich peronów przystankowych zlokalizowanych na tym odcinku dk44
nawierzchnię istniejących odcinków ścieżki rowerowej, drogi serwisowej i istniejących zjazdów Odtworzona zostanie nawierzchnia istniejących poboczy gruntowych oraz rowów wraz z oczyszczeniem i remontem istniejących przepustów, zarówno pod zjazdami jak i pod droga główną. Odtworzone będą także krawężniki, obrzeża i ścieki.

W roku 2015 wyremontowany zostanie odcinek od km 54+735 do km 57+723 czyli od ronda S. Górnego u zbiegu ulic: Zatorskiej i Jagiełły do skrzyżowania ulic: Chemików, Jezioro i Porębskiej, z wyłączeniem mostu na rzece Sole.