23.08.2013

Remont ul. Dąbrowskiego bez zamykania mostu Piastowskiego

W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego. Zgodnie z umową, jaką Starostwo Powiatowe podpisało z wykonawcą prace zakończą się 12 września i obejmą odcinek ulicy od mostu Piastowskiego do ul. Chopina. Wykonawca ma złożyć projekt organizacji ruchu. W trakcie remontu wymieniona zostanie nawierzchnia ulicy oraz wykonane zostaną chodniki na odcinku od mostu Piastowskiego do ul. B. Joselewicza. Starostwo Powiatowe w porozumieniu z miastem, które współfinansuje inwestycję, zdecydowało o nie zamykaniu mostu na czas remontu. Roboty związane z układaniem mas bitumicznych będą prowadzone w godzinach nocnych od 22 do 6 rano.

Na czas remontu wystąpią utrudnienia w ruchu.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego. Zgodnie z umową, jaką Starostwo Powiatowe podpisało z wykonawcą prace zakończą się 12 września i obejmą odcinek ulicy od mostu Piastowskiego do ul. Chopina. Wykonawca ma złożyć projekt organizacji ruchu. W trakcie remontu wymieniona zostanie nawierzchnia ulicy oraz wykonane zostaną chodniki na odcinku od mostu Piastowskiego do ul. B. Joselewicza. Starostwo Powiatowe w porozumieniu z miastem, które współfinansuje inwestycję, zdecydowało o nie zamykaniu mostu na czas remontu. Roboty związane z układaniem mas bitumicznych będą prowadzone w godzinach nocnych od 22 do 6 rano.

Na czas remontu wystąpią utrudnienia w ruchu.