31.08.2011

Remont ul. Fabrycznej

Od kilkunastu dni prowadzone są prace przy ul. Fabrycznej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad remontuje nawierzchnię na wysokości muru fabrycznego. Nawierzchnia ulicy jest wzmacniana i profilowana, a następnie nakładany jest asfalt. Prace są prowadzone w taki sposób, aby  można je było wykorzystać przy planowanej przebudowie drogi krajowej 44.
Przebudowa odcinka drogi krajowej 44 przebiegającej przez Oświęcim była tematem spotkania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prezydent Janusz Chwierut rozmawiał z dyrektorem krakowskiego oddziału Jackiem Grygą m. in. o rozwiązaniach komunikacyjnych na najbardziej newralgicznych skrzyżowaniach krajówki.

Od kilkunastu dni prowadzone są prace przy ul. Fabrycznej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad remontuje nawierzchnię na wysokości muru fabrycznego. Nawierzchnia ulicy jest wzmacniana i profilowana, a następnie nakładany jest asfalt. Prace są prowadzone w taki sposób, aby  można je było wykorzystać przy planowanej przebudowie drogi krajowej 44.
Przebudowa odcinka drogi krajowej 44 przebiegającej przez Oświęcim była tematem spotkania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prezydent Janusz Chwierut rozmawiał z dyrektorem krakowskiego oddziału Jackiem Grygą m. in. o rozwiązaniach komunikacyjnych na najbardziej newralgicznych skrzyżowaniach krajówki.

Do takich należy skrzyżowanie ulicy Zatorskiej z Sadową i Batorego. W tym miejscu w ostatnim czasie dochodziło do wielu wypadków i kolizji. Niedługo w tym rejonie znacznie zwiększy się ruch w związku z planami inwestycyjnymi sieci handlowej i stacji paliw.

GDDKiA bierze pod uwagę kilka rozwiązań komunikacyjnych. Najkorzystniejsze jednak wydaje się wybudowanie ronda. Konieczne będzie przeprowadzenie badań natężenia ruchu i na tej podstawie przygotowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania. Rozmawiano również o budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Nideckiego z Konarskiego i Orląt Lwowskich i konieczności opracowania koncepcji projektowej włączenia ul. Garbarskiej do Legionów.