29.03.2011

Rocznica katastrofy smoleńskiej

Prezydent Miasta Oświęcim
Starosta Oświęcimski
Prawo i Sprawiedliwość – Koło Miejskie
Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej – Koło w Oświęcimiu
Parafia p. w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
zapraszają na 
Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej
w dniu 10 kwietnia 2011 r.
 w Oświęcimiu – Mieście Pokoju   

Prezydent Miasta Oświęcim
Starosta Oświęcimski
Prawo i Sprawiedliwość – Koło Miejskie
Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej – Koło w Oświęcimiu
Parafia p. w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
zapraszają na 
Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej
w dniu 10 kwietnia 2011 r.
 w Oświęcimiu – Mieście Pokoju   

Program:
– godz. 10.00  uroczysta msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Sanktuarium p. w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu

– przemarsz na pl. T. Kościuszki ze zniczami
(trasa przemarszu ulicami: Jagiełły, Rynek, Mayzla, Dąbrowskiego)
– przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza:
hymn państwowy
okolicznościowe przemówienia
złożenie kwiatów i zniczy
możliwość złożenia wpisu do księgi pamiątkowej i komitetu społecznego na rzecz trwałego upamiętnienia katastrofy smoleńskiej
zakończenie uroczystości