28.08.2015

Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 2015 r. o godzinie 12 na placu Tadeusza Kościuszki odbędą się uroczystości 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Kwiaty w hołdzie bohaterom złożone zostaną na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na cmentarzu parafialnym pod pomnikiem Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.  
Zapraszamy delegacje i poczty sztandarowe szkół, stowarzyszeń, zakładów pracy oraz mieszkańców do udziału w uroczystości.

1 września 2015 r. o godzinie 12 na placu Tadeusza Kościuszki odbędą się uroczystości 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Kwiaty w hołdzie bohaterom złożone zostaną na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na cmentarzu parafialnym pod pomnikiem Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.  
Zapraszamy delegacje i poczty sztandarowe szkół, stowarzyszeń, zakładów pracy oraz mieszkańców do udziału w uroczystości.