04.02.2011

Rok św. Maksymiliana Kolbego

 

Rok 2011 jest obchodzony w Oświęcimiu jako rok św. Maksymiliana Marii Kolbego. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta poprzedniej kadencji.  Wnioskowali o to m.in. księża franciszkanie z Harmęż, parafii św. Maksymiliana oraz organizacje i stowarzyszenia związane z kultywowaniem pamięci  o św. Maksymilianie.

 

Rok 2011 jest obchodzony w Oświęcimiu jako rok św. Maksymiliana Marii Kolbego. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta poprzedniej kadencji.  Wnioskowali o to m.in. księża franciszkanie z Harmęż, parafii św. Maksymiliana oraz organizacje i stowarzyszenia związane z kultywowaniem pamięci  o św. Maksymilianie.

 

14 sierpnia 2011 roku  przypada 70. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana w bunkrze głodowym KL Auschwitz. Ofiara św. Maksymiliana, którą złożył jako kapłan jest znakiem heroicznej wiary i gotowości do oddania życia za drugiego człowieka. Jest także znakiem franciszkańskiej miłości, którą przekazał swoim czynem więźniom KL Auschwitz, którzy w tamtym strasznym czasie i miejscu tracili wiarę.
Przez swój heroiczny czyn stał się nie tylko patronem naszych trudnych czasów, ale i symbolem osobistego bohaterstwa ludzi wszystkich wyznań i narodów – ratujących ludzkie życie. Od pamiętnego dnia 14 sierpnia 1941 r. osoba Ojca Maksymiliana stała się nierozerwalnie związana z historią piekła KL Auschwitz  i wskazuje na przyszłość drogę do pokoju.

Także uchwałą Senatu RP rok 2011 został uchwalony Rokiem św. Maksymiliana.„Senat Rzeczypospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana”-napisali senatorowie.
„Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej”-można przeczytać w uzasadnieniu.

Miasto Oświęcim od kilku lata należy do Związku Gmin związanych z życiem św. Maksymiliana.  Inicjatorem założenia związku była Zduńska Wola, miasto w którym urodził się św. Maksymilian Kolbe. Związek tworzą też Pabianice, kolejne miejsce jego pobytu i Teresin miejscowość w pobliżu, której Ojciec Maksymilian założył klasztor-wydawnictwo Niepokalanów. Siedzibą Związku jest Zduńska Wola.