19.09.2012

Rozmawiali o planach uczelni

Radni odwiedzili  Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Wyjazdowe posiedzenie Komisji, poświęcono omówieniu dotychczasowej działalności uczelni, jej osiągnięć oraz planów na przyszłość, związanych z poszerzeniem oferty edukacyjnej i rozwojem bazy dydaktycznej, sportowej i mieszkaniowej. Spotkanie prowadziła przewodnicząca komisji Grażyna Kopeć.
 Zaproszeni na posiedzenie rektor PWSZ, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, prorektor dr Maciej Mączyński oraz p.o. kanclerza mgr inż. Jerzy Wiśniewski zreferowali radnym Rady Miasta istotne sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem uczelni.

Radni odwiedzili  Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Wyjazdowe posiedzenie Komisji, poświęcono omówieniu dotychczasowej działalności uczelni, jej osiągnięć oraz planów na przyszłość, związanych z poszerzeniem oferty edukacyjnej i rozwojem bazy dydaktycznej, sportowej i mieszkaniowej. Spotkanie prowadziła przewodnicząca komisji Grażyna Kopeć.
 Zaproszeni na posiedzenie rektor PWSZ, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, prorektor dr Maciej Mączyński oraz p.o. kanclerza mgr inż. Jerzy Wiśniewski zreferowali radnym Rady Miasta istotne sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem uczelni.

Rozmawiano m.in. o zmianach w strukturze organizacyjnej uczelni, planie oszczędnościowym, niżu demograficznym, nowościach w tegorocznej ofercie, planach uruchomienia kierunków inżynierskich w uczelni i złożonych w tym celu wnioskach. Omawiano sprawę planów budowy hali sportowej, która, jak sugerowali radni, mogłaby być wspólnym projektem miasta i uczelni. Mówiono o planach remontu trzeciego budynku uczelni oraz adaptacji przejętej od miasta nieruchomości na akademik. Rektor i p.o. kanclerza uczelni poinformowali o zrealizowanych grantach unijnych oraz złożonych aplikacjach o kolejne środki europejskie.

 

Prorektor dr Maciej Mączyński przekazał informacje o trwającej rekrutacji na studia oraz nacisku uczelni na podnoszenie kwalifikacji przez rodzimą kadrę naukową na studiach doktoranckich. Była mowa o uzyskanym przez uczelnię grancie i wznowieniu w oświęcimskiej PWSZ kształcenia pielęgniarek na studiach pomostowych. Radni pytali także o potencjalne możliwości nawiązania współpracy z firmą Synthos w zakresie zajęć praktycznych na kierunkach inżynieryjnych oraz o poszerzenia oferty studiów podyplomowych o różnego rodzaju kursy i szkolenia.

Przewodnicząca komisji Grażyna Kopeć podkreślała jak ważny dla miasta Oświęcim jest fakt posiadania uczelni wyższej, która powinna być dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.

Rektor PWSZ podkreślił, iż posiedzenie komisji, które odbyły się w siedzibie PWSZ to przykład autentycznego zainteresowania organów samorządowych uczelnią. – Pamiętajcie państwo o potencjale naszej uczelni, przy realizacji wszelkich przedsięwzięć. Pragniemy być instytucją otwartą, chętnie włączającą się w różne aspekty życia miasta i jego mieszkańców – powiedział.