09.05.2012

Rozmawiali o współpracy


Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia spotkał się z prof. Witoldem Stankowskim, rektorem  elektem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.  

Panowie rozmawiali o perspektywach rozwoju uczelni i współpracy pomiędzy miastem i PWSZ. Spotkanie było też okazją do złożenia przez prezydenta osobistych gratulacji prof. Stankowskiemu z okazji wyboru na nowego rektora PWSZ.  

 


Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia spotkał się z prof. Witoldem Stankowskim, rektorem  elektem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.  

Panowie rozmawiali o perspektywach rozwoju uczelni i współpracy pomiędzy miastem i PWSZ. Spotkanie było też okazją do złożenia przez prezydenta osobistych gratulacji prof. Stankowskiemu z okazji wyboru na nowego rektora PWSZ.