11.10.2012

Rozpoczęcie roku akademickiego w PWSZ

 

Już po raz ósmy w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zabrzmi Gaudeamus Igitur. Oficjalne i uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2012/2013 odbędzie się 15 października 2012 r. o godz. 12. Poprzedzi je msza św. odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu o godz.10.30.

 

fot. archiwum PWSZ

 

Już po raz ósmy w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zabrzmi Gaudeamus Igitur. Oficjalne i uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2012/2013 odbędzie się 15 października 2012 r. o godz. 12. Poprzedzi je msza św. odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu o godz.10.30.

 

fot. archiwum PWSZ

 

 

Program uroczystości:


godz.12.00


Aula Collegium sub Horologio PWSZ w Oświęcimiu

Gaude Mater Polonia

Powitanie gości przez JM Rektora prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego

Wręczenie Medalu Uczelni Marszałkowi Województwa Małopolskiego Markowi Sowie

Wręczenie Medalu Uczelni Dziekanowi Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prof. zw. dr. hab. Bogdanowi Szlachcie

Wystąpienie Marszałka Województwa Małopolskiego, Marka Sowy

Wystąpienie Starosty Oświęcimskiego, Józefa Krawczyka

Wystąpienie Prezydenta Miasta Oświęcim, Janusza Chwieruta

Immatrykulacja

Wystąpienie Przedstawiciela Samorządu Studenckiego

Wykład Inauguracyjny – „ W poszukiwaniu bohatera naszych czasów” – aktorka Teatru Starego w Krakowie prof. Anna Polony

Hymn Państwowy

Uroczystą inaugurację uświetni występ chóru Camminando z Gimnazjum im. Kazimierza Jędrzejowskiego w Osieku pod kierownictwem artystycznym Bernadetty Stawowczyk-Zemanek