08.07.2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na promocję miasta poprzez sport

W dniu 8 lipca 2020 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 23 czerwca 2020 r. na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 10 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Poniżej wyniki konkursu:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Udzielona dotacja

Oświęcimski Sport

Spółka Akcyjna

PROMOCJA MIASTA OŚWIĘCIM POPRZEZ SPORT W OKRESIE OD 10 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

600 000 zł

Zobacz: Zestawienie dotacji promocja miasta poprzez sport