23.04.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 R.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że II Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. z obszarów "Ochrona i promocja zdrowia" oraz "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" został rozstrzygnięty. W załączniku znajduje się zestawienie przyznanych dotacji.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że II Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. z obszarów "Ochrona i promocja zdrowia" oraz "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" został rozstrzygnięty. W załączniku znajduje się zestawienie przyznanych dotacji.