08.02.2013

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Poniżej w załączniku prezentujemy wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, który został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 9 stycznia 2013 r.

 

Poniżej w załączniku prezentujemy wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, który został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 9 stycznia 2013 r.

 

Obszary objęte wsparciem, to: 

– Opieka nad bezdomnymi kotami

– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

– Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

– Ochrona i promocja zdrowia