24.04.2013

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych

Rozstrzygnięto konkurs ofert na udzielanie w 2013 roku mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków. Wyniki konkursu w załączniku.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na udzielanie w 2013 roku mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków. Wyniki konkursu w załączniku.