13.01.2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2017

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 został rozstrzygnięty.
W załączniku poniżej prezentujemy wyniki rozstrzygnięcia.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 został rozstrzygnięty.
W załączniku poniżej prezentujemy wyniki rozstrzygnięcia.