06.03.2014

Roztrzygnięcie III Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.

III Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku z obszaru "Ochrona i promocja zdrowia" został rozstrzygnięty. Zestawienie przyznanych dotacji znajduje się w załączniku.

III Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku z obszaru "Ochrona i promocja zdrowia" został rozstrzygnięty. Zestawienie przyznanych dotacji znajduje się w załączniku.