19.03.2012

Rozwój przedsiębiorczości w regionie

W Oświęcimiu uczestnicy konferencji – Polityka rozwoju regionu a perspektywy Małopolski Zachodniej –  rozmawiali o przyszłości Małopolski Zachodniej. Tematem głównym był rozwój przedsiębiorczości w regionie. Konferencja wpisała się w jubileusz 10-lecia Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej( CBMZ). 
 Gości przywitał Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia, który podkreślił, że miał swój udział w powstaniu w 2002 roku CBMZ, instytucji wspierającej nie tylko oświęcimskich przedsiębiorców.

W Oświęcimiu uczestnicy konferencji – Polityka rozwoju regionu a perspektywy Małopolski Zachodniej –  rozmawiali o przyszłości Małopolski Zachodniej. Tematem głównym był rozwój przedsiębiorczości w regionie. Konferencja wpisała się w jubileusz 10-lecia Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej( CBMZ). 
 Gości przywitał Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia, który podkreślił, że miał swój udział w powstaniu w 2002 roku CBMZ, instytucji wspierającej nie tylko oświęcimskich przedsiębiorców.

 

 

 

 

 
 Pozostali, obok prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta udziałowcy Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, wójt gminy Oświęcim – Małgorzata Grzywa oraz starosta oświęcimski –  Józef Krawczyk podsumowali 10-letni okres działalności Spółki. Prezes zarządu –  Agnieszka Kmiecik przedstawiła dotychczas zrealizowane działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie oświęcimskim.

Małopolska Zachodnia jest jednym z pięciu subregionów województwa małopolskiego. Podczas spotkania zaprezentowano sukcesy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa Oświęcim stanowi jej część. Przedstawiciele Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zachęcali do inwestowania w Małopolsce Zachodniej. Przedstawiali korzyści płynące z inwestowania na tym terenie. Aby przyciągnąć przedsiębiorców pomyślano o wsparciu dla ich firm. Środki na pomoc publiczną dla inwestycji pochodzą m.in. z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. O konkretnych efektach pomocy funduszy europejskich opowiadał marszałek Marek Sowa. – Taka jest rola samorządu regionalnego, aby wspierać przede wszystkim przedsiębiorców. Bo od efektów rozwoju naszych firm będzie zależała zasobność naszego regionu – podkreślił Marek Sowa. Marszałek zaprezentował również cele Subregionalnego Programu Rozwoju na lata 2014-2020.

 

 

 

Rozwój Małopolski Zachodniej jest kluczowy dla rozpoczynającej się współpracy Małopolski ze Śląskiem. Przypomnijmy: w ubiegłym roku ruszyły wspólne prace samorządów województw małopolskiego i śląskiego nad Strategią Rozwoju Polski Południowej. Celem jest budowa nowego europejskiego makroregionu, konkurencyjnego i innowacyjnego. Istotne miejsce w tym projekcie zajmuje Małopolska Zachodnia – dzięki strategicznemu położeniu region połączy oba województwa. Pomogą w tym inwestycje – powstaną kolejne odcinki dróg. Atutem regionu jest przemysł oraz miasta: Oświęcim, Chrzanów i Olkusz.

Organizatorami dzisiejszej konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., miasto i powiat Oświęcim.  

 

Małopolski Urząd Marszałkowski/Urząd Miasta Oświęcim