20.06.2012

Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością

 Zapraszamy na szkolenia dla osób niepełnosprawnych pracujących (część etatu lub umowa zlecenie, umowa o dzieło) z województwa małoposkiego. 

 

 Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością

 
Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Szczegóły na spotkaniu w dniu dzisiejszym o godz. 16.00 w Społecznej Szkole Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu (obok zajezdni MZK)
Szkolenia: Pracownik ds. szkoleń z certyfikatem ECDL, Pracownik ds. projektów unijnych, Pracownik ds. finansowo-księgowych z certyfikatem ECDL, Pracownik ds. finansowo-księgowych z językiem obcym, Grafika komputerowa i projektowanie stron www. Jeśli nie może Pani/Pan wziąć udziału w spotkaniu informacyjnym, a jest Pani/Pan zainteresowany szkoleniami, prosimy o kontakt – proces rekrutacji trwa.

 

 

 Zapraszamy na szkolenia dla osób niepełnosprawnych pracujących (część etatu lub umowa zlecenie, umowa o dzieło) z województwa małoposkiego. 

 

 Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością

 
Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Szczegóły na spotkaniu w dniu dzisiejszym o godz. 16.00 w Społecznej Szkole Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu (obok zajezdni MZK)
Szkolenia: Pracownik ds. szkoleń z certyfikatem ECDL, Pracownik ds. projektów unijnych, Pracownik ds. finansowo-księgowych z certyfikatem ECDL, Pracownik ds. finansowo-księgowych z językiem obcym, Grafika komputerowa i projektowanie stron www. Jeśli nie może Pani/Pan wziąć udziału w spotkaniu informacyjnym, a jest Pani/Pan zainteresowany szkoleniami, prosimy o kontakt – proces rekrutacji trwa.

 

 

 

Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością

 

Ścieżka projektu:

 

– Indywidualne doradztwo zawodowe (3 godz/osoba) 

 

– Szkolenie zawodowe:

 

1. Pracownik ds. szkoleń z certyfikatem ECDL – 200 h

 

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi programów MS Office, 

organizowania i zarządzania szkoleniami, potrzebnych do pracy w zawodzie Specjalisty ds. szkoleń.

 

2. Pracownik ds. projektów unijnych – 120 h

 

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy teoretycznej z zakresu EFS, systemu PO KL 

oraz praktycznych umiejętności z zakresu obsługi Generatora Wniosków Aplikacyjnych oraz Płatniczych.

 

3. Pracownik ds. finansowo – księgowych z certyfikatem ECDL – 200 h 

 

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi programów MS Office

i podstawowej obsługi komputera. Drugi Moduł dotyczy nabycia praktycznych umiejętności z zakresu

obsługi programów finansowo – księgowych, potrzebnych do pracy w zawodzie księgowego oraz przygotowanie do egzaminu ECDL

 

4. Pracownik ds. finansowo – księgowych z językiem obcym – 200 h

 

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi programów finansowo – księgowych,

potrzebnych do pracy w zawodzie księgowego oraz przygotowanie do egzaminu City & Guilds z języka angielskiego.

 

5. Grafika komputerowa i projektowanie stron www – 160 h

 

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi programów Corel Draw 

oraz Photoshop, potrzebnych w zawodzie grafika komputerowego oraz nabycie umiejętności tworzenia stron www z użyciem HTML oraz CSS.

 

Projekt skierowany jest do osób, które:

posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inne równoważne,

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej(zlecenia lub dzieło) na terenie województwa małopolskiego,

mieszkają lub pracują na terenie województwa małopolskiego,

są zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem nowych, podnoszeniem lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych. 

 

W ramach projektu zapewniamy: 

materiały dydaktyczne i pomocnicze 

ciepły posiłek oraz serwis kawowy 

ubezpieczenie NNW 

refundację kosztów dojazdu

 

SZKOLENIA DOFINANSOWANE SĄ W 90%.

Uczestnik pokrywa jedynie 10% kosztów szkolenia, wkład własny wynosi :

Pracownik ds. szkoleń z certyfikatem ECDL – 448,80 zł

Pracownik ds. projektów unijnych – 245,18 zł

Pracownik ds. finansowo – księgowych z certyfikatem ECDL – 448,80 zł

Pracownik ds. finansowo – księgowych z językiem obcym – 520,36 zł

Grafika komputerowa i projektowanie stron www – 320,24 zł

 

Dodatkowe informacje o projekcie – Pani Ewa Jarek

 

—————————————————————————

Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o.

PL 32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 7

tel.33 8429747, fax 33 8429749 biuro@ckiu.pl

 

oraz na stronie:

http://ckiu.pl/aktualne-szkolenia-2012r/rozwoj-zawodowy-z-niepelnosprawnoscia-pakiet-szkolen-dofinansowanych,431