09.01.2013

Rusza rekrutacja dla osób dotkniętych skutkami restrukturyzacji przedsiębiorstw

 W związku z realizacją projektu „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw” FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłasza II turę rekrutacji na:

10 stycznia (czwartek) -23 stycznia (środa) 2013 roku

Punkty Rekrutacyjne:
Kraków: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków.
Tarnów: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Filia w Tarnowie, ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów
Nowy Sącz: Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
Chrzanów: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
 

 W związku z realizacją projektu „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw” FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłasza II turę rekrutacji na:

10 stycznia (czwartek) -23 stycznia (środa) 2013 roku

Punkty Rekrutacyjne:
Kraków: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków.
Tarnów: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Filia w Tarnowie, ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów
Nowy Sącz: Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
Chrzanów: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
 

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego chcących utrzymać aktywność zawodową na rynku pracy lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, którzy:
przewidziani są do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnieni u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne,
byli zatrudnieni u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne i utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem nauczycieli. 

Projekt skierowany jest również do pracodawców chcących przyjąć uczestników projektu na praktykę lub staż zawodowy.

Oferujemy
1. Dla osób poszukujących nowej pracy:
Warsztaty adaptacyjne z technik aktywnego poszukiwania pracy,
Kursy zawodowe,
Staże/praktyki zawodowe,
Pomoc w zmianie/znalezieniu pracy.
2. Dla osób chcących założyć działalności gospodarczą:
Szkolenie „Moja firma”,
Doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, max. do 40 tys. zł,
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa – 800 zł przez okres max. 12 miesięcy,
Doradztwo dla nowo powstałych przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73A, 31-153 Kraków
tel. +48 12 / 633 82 85 wew. 134
e-mail: reintegracja@mistia.org.pl
www: www.reintegracja.mistia.org.pl