18.09.2014

Ruszają konsultacje w sprawie odcinka drogi ekspresowej S 1 od Mysłowic do Bielska-Białej

 
 O budowie drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Kosztowy II do węzła Suchy Potok w Bielsko-Białej mówi się od kilku lat. Przebieg tej drogi bardziej dzieli niż łączy. Kilka z proponowanych wariantów zostało oprotestowanych przez różne środowiska m.in. ekologów, górników i grupy mieszkańców. Ostatnio prace projektowe nabrały tempa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad porozumiała się z przedsiębiorstwami górniczymi, które były inicjatorem nowego wariantu przebiegu drogi E, wykorzystującego dotychczasowe warianty A i C. Najnowszy wariant drogi brakującego odcinka S1 pomiędzy Miedźną a Brzeszczami przechodzi konsultacje społeczne. Najbliższe odbędą się 23 września w Brzeszczach. Projektowana inwestycja uwzględnia budowę obwodnic Oświęcimia i Bierunia niezależnie od przyjętego wariantu.

 
 O budowie drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Kosztowy II do węzła Suchy Potok w Bielsko-Białej mówi się od kilku lat. Przebieg tej drogi bardziej dzieli niż łączy. Kilka z proponowanych wariantów zostało oprotestowanych przez różne środowiska m.in. ekologów, górników i grupy mieszkańców. Ostatnio prace projektowe nabrały tempa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad porozumiała się z przedsiębiorstwami górniczymi, które były inicjatorem nowego wariantu przebiegu drogi E, wykorzystującego dotychczasowe warianty A i C. Najnowszy wariant drogi brakującego odcinka S1 pomiędzy Miedźną a Brzeszczami przechodzi konsultacje społeczne. Najbliższe odbędą się 23 września w Brzeszczach. Projektowana inwestycja uwzględnia budowę obwodnic Oświęcimia i Bierunia niezależnie od przyjętego wariantu.

Przedsięwzięcie wraz z obwodnicą dla Oświęcimia zostało zapisane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego. Dokument, który będzie umową zawartą pomiędzy rządem a samorządem województwa w sprawie kluczowych inwestycji zostanie przyjęty we wrześniu tego roku. Przebieg drogi ekspresowej S 1 na Śląsku został zapisany w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego wraz z szacowaną kwotą 3,8 mld zł.

Jak wyjaśnia zastępca dyrektora ds. inwestycji katowickiego oddziału GDDKiA Zbigniew Szweda uzupełnienie dokumentacji projektowej uwzględniającej nowy wariant zakończy się w styczniu 2015 roku. – Na Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych przedstawione zostaną wszystkie warianty A, B, C, D i E drogi ekspresowej a następnie wybrany zostanie jeden, który będzie preferowany do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Inwestor zakłada, że ta zostanie wydana do końca 2015 roku. Wtedy też będzie można rozpocząć opracowanie dokumentacji technicznej. – Oceniamy, że realizacja drogi może rozpocząć się nie wcześniej niż w 2018 roku pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel – twierdzi dyrektor Szweda.

Nowy wariant E zakłada przebieg po trasie wariantu A od węzła Kosztowy do gminy Miedźna, a następnie przez Miedzną nową trasą do połączenia z wariantem C w węźle Brzeszcze. Dalszy przebieg drogi prowadzony jest wariantem C. – Obwodnice Oświęcimia i Bierunia nie ulegną zmianie i będą takie same jak w wariancie A, zarówno co do lokalizacji jak i zakresu – wyjaśnia dyrektor.

– W ostatnich dniach ogłoszono przetarg na rozpoczęcie budowy północnej obwodnicy miasta, łączącej ul. Chemików z drogą 933 w Bobrku, uwzględniający również budowę mostu na Wiśle – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Koszt tej inwestycji to ponad 160 mln zł i będzie to największa inwestycja drogowa ostatnich 25 lat w Oświęcimiu – podkreśla. – Jednak układ komunikacyjny Oświęcimia musi dopełnić południowa obwodnica z nowym mostem na Sole połączona z drogą ekspresową S 1. Zabiegamy o to nieustanie, a ostateczne zapisy w kontraktach Małopolski i Śląska dają nadzieję, że znajdą się na to pieniądze – wyjaśnia.