28.05.2012

Rynek doczekał się przebudowy

W lipcu ruszy długo oczekiwana przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Będzie to pierwsza z tegorocznych inwestycji miejskich, współfinansowana ze środków rządowych, w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. 
Roboty obejmować przebudową sieci ciepłowniczej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę lokalnej sieci wodociągowej z punktami poboru wody i instalacji oświetleniowej, rozbiórkę budynku toalet miejskich, ekspozycję reliktów ratusza miejskiego (częściowo przeszkloną), budowę fontanny.

 

W lipcu ruszy długo oczekiwana przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Będzie to pierwsza z tegorocznych inwestycji miejskich, współfinansowana ze środków rządowych, w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. 
Roboty obejmować przebudową sieci ciepłowniczej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę lokalnej sieci wodociągowej z punktami poboru wody i instalacji oświetleniowej, rozbiórkę budynku toalet miejskich, ekspozycję reliktów ratusza miejskiego (częściowo przeszkloną), budowę fontanny.

 

 

Zostanie też przebudowana nawierzchnia płyty rynku, ulic i chodników.
Projekt architektoniczny uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków zakłada, że rynek będzie miał charakter otwarty. Zostały w nim uwzględnione uwagi konserwatorskie, sformułowane po przeprowadzeniu sondażowych prac archeologicznych.  
W części Rynku Głównego, pod szklaną płytą, zostaną wyeksponowane i podświetlone fragmenty murów XVI-wiecznego ratusza, a nieopodal odtworzona zostanie przedwojenna studnia miejska. W wybranych partiach placu odtworzony zostanie historyczny bruk z otoczaków rzecznych. Przewidziano także miejsca na ogródki kawiarniane, świąteczne stragany, choinkę, fontannę, miejsce dla organizacji imprez plenerowych oraz ławki i kosze na śmieci.
Inwestycja jest zaplanowana do realizacji w latach 2012-2013.

W IV etapie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2012-2015 jest ponad 3,9 mln dotacji na przebudowę rynku. Przebudowa rynku zakończy się w czerwcu 2013 roku.

 

wizualizacja Susuł and Strama Architekci.