23.07.2013

Rynek z poślizgiem

Zbliża się umowny termin zakończenia przebudowy rynku. Nie widać jednak, by inwestycja zmierzała ku końcowi. Obecnie przygotowywana jest podbudowa pod nawierzchnię z kostki brukowej w zachodniej części. Robotnicy układają również granitową płytę w centralnej części rynku. Prowadzone są też prace przy budowie fontanny. Wszystko więc wskazuje na to, że nie uda się skończyć przebudowy starówki do końca lipca 2013 r. Dlatego miasto zwróciło się do wykonawcy, by ten określił ostateczny termin zakończenia prac na rynku wraz z harmonogramem.

Zbliża się umowny termin zakończenia przebudowy rynku. Nie widać jednak, by inwestycja zmierzała ku końcowi. Obecnie przygotowywana jest podbudowa pod nawierzchnię z kostki brukowej w zachodniej części. Robotnicy układają również granitową płytę w centralnej części rynku. Prowadzone są też prace przy budowie fontanny. Wszystko więc wskazuje na to, że nie uda się skończyć przebudowy starówki do końca lipca 2013 r. Dlatego miasto zwróciło się do wykonawcy, by ten określił ostateczny termin zakończenia prac na rynku wraz z harmonogramem.

Każdy dzień prowadzenia inwestycji po terminie umowy będzie kosztował wykonawcę ponad 6, 5 tys. zł dziennie.

 Rewitalizacja rynku rozpoczęła się w ubiegłym roku. W lipcu miasto podpisało umowę z wykonawcą. Zgodnie z jej zapisami inwestycja miała zakończyć się w czerwcu 2013 roku. Zakres robót objętych umową miał być wykonany w ciągu dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem dwumiesięcznej przerwy zimowej. Złe warunki atmosferyczne, śniegi i niskie temperatury utrzymywały się jeszcze w marcu. To z kolei zdecydowało o wydłużeniu umowneg terminu zakończenia inwestycji do końca lipca 2013 r.