07.09.2021

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Mino Nam poinformować, że międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”.

Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacyjnych.