18.04.2016

Samorządowcy chcą przyspieszenia budowy S1 wraz z obwodnicami Oświęcimia i Bierunia

 
W oświęcimskiej Galerii Książki odbyło się spotkanie dotyczące budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”) wraz z południową obwodnicą Oświęcimia oraz obwodnicą Bierunia. Jest to kluczowa inwestycja z  punktu widzenia mieszkańców. Ma także bardzo istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego makroregionu Polski Południowej tj. Małopolski i Śląska. Na zaproszenie Janusza Chwieruta prezydenta Oświęcimia odpowiedzieli posłowie na Sejm RP, starosta, burmistrzowie i wójtowie gmin, przez które ma przebiegać planowana trasa S 1. Na spotkanie przyjechał też dyrektor oddziału GDDKiA w Katowicach, który koordynuje prace planistyczne i projektowe. Samorządowców niepokoi przedłużające się postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz brak konkretnego terminu rozpoczęcia prac związanych z projektowaniem i budową drogi ekspresowej S 1.

 
W oświęcimskiej Galerii Książki odbyło się spotkanie dotyczące budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”) wraz z południową obwodnicą Oświęcimia oraz obwodnicą Bierunia. Jest to kluczowa inwestycja z  punktu widzenia mieszkańców. Ma także bardzo istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego makroregionu Polski Południowej tj. Małopolski i Śląska. Na zaproszenie Janusza Chwieruta prezydenta Oświęcimia odpowiedzieli posłowie na Sejm RP, starosta, burmistrzowie i wójtowie gmin, przez które ma przebiegać planowana trasa S 1. Na spotkanie przyjechał też dyrektor oddziału GDDKiA w Katowicach, który koordynuje prace planistyczne i projektowe. Samorządowców niepokoi przedłużające się postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz brak konkretnego terminu rozpoczęcia prac związanych z projektowaniem i budową drogi ekspresowej S 1.

W tej sytuacji przyjęli rezolucję, w której apelują o jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji według wariantu „E”, przyjętego jako preferowany podczas posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. Zwracają się również do Rządu RP oraz premier Beaty Szydło, która jako poseł reprezentuje Małopolskę Zachodnią o utrzymanie tej inwestycji  w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz terminu realizacji 2018-2021 wraz z zapewnieniem finansowania.
 Tomasz Kałwa przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach poinformował, że w połowie czerwca ubiegłego roku do Regionalnego Dyrektora Środowiska złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Terminy decyzji były przesuwane z uwagi na ilość zapytań kierowanych przez RDŚ do inwestora. Kolejny termin wydania decyzji to połowa tego roku. Wtedy GDDKiA może rozpocząć prace koncepcyjne, a w kolejnych latach ogłoszenie przetargu na projekt i budowę brakującego odcinka drogi wraz z obwodnicami Oświęcimia i Bierunia.

Z przyjętego przez GDDKiA harmonogramu wynika, że inwestycja ma szansę ruszyć w kwietniu 2020, a zakończyć się w maju 2022 roku.

 Planowana obwodnica Oświęcimia ma zaczynać się na wysokości Bojszów. Przebiegać będzie przez Pławy, następnie ul. Ostatni Etap. Ulicę Legionów przetnie na wysokości klasztoru sióstr karmelitanek, dalej przejdzie mostem przez Sołę na wysokości ogródków na Kamieńcu i przez ul. Jagiełły, później groblą stawu, obok ogródków na Zaborzu i za Castoramą włączy się do drogi krajowej 44. 


Rezolucja uczestników spotkania w dniu 18 kwietnia 2016 r. ws. budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”)

Budowa odcinka S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok”
 w Bielsku-Białej jest inwestycją kluczową z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski Południowej, a także ma istotne znaczenie dla samorządów lokalnych, oczekujących skutecznych i realnych działań, które doprowadzą do jej powstania. Projekt ten jest strategiczny dla dopięcia krajowego układu komunikacyjnego dróg ekspresowych i autostrad. Realizacja inwestycji w pełnym zakresie rozwiąże kompleksowo problem niewydolności układu komunikacyjnego na wschodzie Województwa Śląskiego i w Małopolsce Zachodniej. Nowy przebieg S1 usprawni przejazd w kierunku z północy na południe kraju, udrożni istniejącą drogę krajową nr 1, natomiast obwodnice Oświęcimia i Bierunia umożliwią przeniesienie ruchu tranzytowego z obecnej drogi krajowej nr 44 na odcinku od Bierunia do Oświęcimia. Droga ta w obecnym śladzie nie jest przystosowana do istniejącego i stale zwiększającego się natężenia ruchu, co bezpośrednio przekłada się na fatalne warunki życia i bezpieczeństwa mieszkańców gmin, przez które obecnie przebiega.
Mając na względzie dobro mieszkańców Małopolski Zachodniej i wschodniej części Województwa Śląskiego wyrażamy głębokie zaniepokojenie przedłużającą się procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej”.
Apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie realizacji inwestycji według wariantu „E” przyjętego jako preferowany podczas posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. Wariant ten jest kompromisem wielu środowisk wypracowanym na przestrzeni ostatnich 10 lat i został przyjęty jednomyślnie. Nie można pozwolić na to, aby ten sukces został zaprzepaszczony.
 Zwracamy się do Rządu RP oraz Pani Premier Beaty Szydło, która jako Poseł na Sejm RP reprezentuje Małopolskę Zachodnią o utrzymanie zadania „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej” w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz utrzymanie terminu realizacji 2018-2021 wraz z zapewnieniem finansowania.
Zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, wyrażanymi wielokrotnie w różnych formach oraz ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej tej część Województw – Śląskiego i Małopolskiego, deklarujemy daleko idące wsparcie dla wszelkich działań, których celem będzie powstanie drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej wraz z obwodnicami Oświęcimia i Bierunia.