05.04.2016

Samorządowcy dofinansują studium wykonalności rewitalizacji połączenia kolejowego na trasie Tychy – Bieruń – Oświęcim

Są szanse na usprawnienie połączeń kolejowych ze Śląskiem. Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wspólnie ze śląskimi samorządowcami podpisał porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy i finansowania studium wykonalności dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Linii Kolejowych nr 140/169/179/885/138 Połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Bieruń Nowy – Oświęcim”. W spotkaniu w Urzędzie Miasta w Bieruniu obok gospodarza, burmistrza Krystiana Grzesicy, wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin, które znajdują się na trasie linii kolejowej oraz przedstawiciel PKP PLK S.A.

Są szanse na usprawnienie połączeń kolejowych ze Śląskiem. Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wspólnie ze śląskimi samorządowcami podpisał porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy i finansowania studium wykonalności dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Linii Kolejowych nr 140/169/179/885/138 Połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Bieruń Nowy – Oświęcim”. W spotkaniu w Urzędzie Miasta w Bieruniu obok gospodarza, burmistrza Krystiana Grzesicy, wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin, które znajdują się na trasie linii kolejowej oraz przedstawiciel PKP PLK S.A.

Jak podkreślali samorządowcy porozumienie udało się osiągnąć dzięki wieloletniej i konsekwentnej współpracy. 
Podpisany dokument umożliwi zakończenia budowy odcinka linii kolejowej o łącznej długości 48 km. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A jeszcze w tym miesiącu ogłoszą przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Wartość szacunkowa studium to ponad 1,5 mln zł, na którą samorządy przeznaczyły łącznie 250 tys.

Dokumentacja będzie gotowa w pierwszym kwartale 2018 roku i pozwoli na wybranie odpowiedniego wariantu przebudowy linii. Następnie w trybie „projektuj i buduj” ogłoszony będzie przetarg na budowę. Zakończenie przewidziane jest najwcześniej w drugiej połowie 2020 roku.
Łączny koszt całego przedsięwzięcia to ok. 170 mln. Jego realizacja pozwoli na stworzenie sprawnego połączenia pasażerskiego z aglomeracji śląskiej do Krakowa – alternatywnego do linii E30 Katowice – Trzebinia – Kraków. To także krótszy czas przejazdu, integracja transportu kolejowego z systemem komunikacyjnym regionu, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Deklaracja dalszej woli współpracy samorządów pozwoli na podejmowanie kolejnych działań w reaktywacji przewozów kolejowych i wnioskowanie o środki Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.