13.04.2015

Samorządowcy ze Śląska i Małopolski wspólnie o S 1

 

W Bieruniu w minionym tygodniu odbyło się spotkanie dotyczące aktualnego stanu prac przy realizacji drogi S 1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Samorządowcy i poslowie z Małopolski i Śląska byli zgodni, że jest to priorytetowa inwestycja, która powinna znaleźć się na liście podstawowej Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. a dla sprawnej komunikacji konieczna jest budowa obwodnicy Bierunia i Oświęcimia wraz z mostem na Sole. 

 

 

W Bieruniu w minionym tygodniu odbyło się spotkanie dotyczące aktualnego stanu prac przy realizacji drogi S 1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Samorządowcy i poslowie z Małopolski i Śląska byli zgodni, że jest to priorytetowa inwestycja, która powinna znaleźć się na liście podstawowej Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. a dla sprawnej komunikacji konieczna jest budowa obwodnicy Bierunia i Oświęcimia wraz z mostem na Sole. 

 

Na zaproszenie Krystiana Grzesicy burmistrza Bierunia i Janusza Chwieruta prezydenta Oświęcimia odpowiedzieli posłowie na Sejm RP, radni województwa śląskiego, starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin, przez które ma przebiegać planowana trasa S 1. Do Bierunia przyjechał też Wojciech Żurek dyrektor oddziału GDDKiA w Katowicach, który koordynuje prace planistyczne i projektowe.
 

Po serii spotkań i konsultacji we wrześniu 2013 roku wypracowano nowy przebieg drogi ekspresowej S1, tzw. wariant hybrydowy (wariant E), który uwzględnia interesy większości zainteresowanych: samorządów, mieszkańców i przedsiębiorstw górniczych. Jest też najkorzystniejszy pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W tym wariancie znajdują się obwodnice Oświęcimia ( 9,7 km) i Bierunia ( 2,5 km).

Przedstawiciele GDDKiA z Katowic przedstawili zgromadzonym harmonogram tegorocznych prac. Na przełomie kwietnia i maja odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) w Warszawie, na którym zostanie przedstawiony wariant preferowany. Po uzyskaniu pozytywnej oceny zostanie złożony wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Według GDDKiA jest duże prawdopodobieństwo, że decyzja zostanie wydana do końca 2015 roku.

– Jesteśmy w ważnym momencie procedowania przebiegu drogi S 1 wraz z obwodnicami. Decyzje, które zapadną niedługo po KOPI będą już ostateczne – zauważył Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. Musimy zadbać, aby rozwiązania były korzystne dla wszystkich – mówił.

– Nie chcemy czekać kolejnych lat. Chcemy widzieć efekty naszej pracy i zaangażowania. Liczę, że to spotkanie, przyniesie efekt i prace nad trasą S1 przyśpieszą, a dokumenty planistyczne staną się dokumentami inwestycyjnymi, na podstawie których już wkrótce zauważymy prace w terenie – wtórował burmistrz Grzesica

Podczas spotkania dyskutowano też o realności przedstawionego harmonogramu działań oraz zabezpieczeniu środków finansowych na budowę S 1, które według wstępnych szacunków wyniosą ok. 3,5 mld zł.

Obecni na spotkaniu zdecydowali, że droga ekspresowa S1 Kosztowy – Bielsko-Biała powinna być realizowana w wariancie hybrydowym E i należy włączyć ją na listę podstawową zadań inwestycyjnych Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Inwestycja powinna uwzględnić budowę południowej obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Sole oraz obwodnicę Bierunia. To było kolejne już spotkanie w sprawie S 1. Na początku marca samorządowcy ze Śląska spotkali się w Oświęcimiu. Powodem było stanowisko międzynarodowych ekspertów UNESCO. Negują oni potrzebę budowy mostu na Sole który ma być częścią obwodnicy południowej, łączącej miasto z drogą S1. Rada Miasta przyjęła rezolucję w której domaga się przyjęcia obwodnicy w pełnym przebiegu. Prezydent Janusz Chwierut zachęcał okoliczne samorządy, w tym powiatu bieruńsko-lędzińskiego do przyjęcia podobnych uchwał, bowiem brak obwodnicy Oświęcimia dotknie także mieszkańców Bierunia. Na bieruńskim przebiegu drogi krajowej 44, który i tak już dzisiaj jest znacznie obciążony, skumuluje się ruch zarówno tych, którzy będą zjeżdżać lub wjeżdżać na węzeł w Bieruniu.