08.05.2013

Samorządowy Menedżer Regionu 2012 dla prezydenta Janusza Chwieruta

Pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut znalazł się w gronie wyróżnionych przez „Puls Biznesu” jako Samorządowy Menedżer Regionu 2012 roku w województwie małopolskim.

Z Małopolski zachodniej wyróżniono też burmistrza Zatora Zbigniewa Biernata.  
Była to już 8. edycja rankingu Filary Polskiej Gospodarki, przygotowana przez „Puls Biznesu” wspólnie z agencją badawczą. Wyróżnienia przyznano w kategorii przedsiębiorca i samorząd.

Liderów samorządu uhonorowano podczas gali, która odbyła się w Krakowie.

Pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut znalazł się w gronie wyróżnionych przez „Puls Biznesu” jako Samorządowy Menedżer Regionu 2012 roku w województwie małopolskim.

Z Małopolski zachodniej wyróżniono też burmistrza Zatora Zbigniewa Biernata.  
Była to już 8. edycja rankingu Filary Polskiej Gospodarki, przygotowana przez „Puls Biznesu” wspólnie z agencją badawczą. Wyróżnienia przyznano w kategorii przedsiębiorca i samorząd.

Liderów samorządu uhonorowano podczas gali, która odbyła się w Krakowie.

Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że wyboru dokonywali sami samorządowcy. Agencja badawcza przygotowała ankiety, w których zwracała się do gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządów, o których można powiedzieć, że są liderami w regionie.

Samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierali jednego, według nich,  lidera w regionie. Dokonując wyboru nie mogli typować własnej gminy. Byli też proszeni o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są wiodące pod względem zarządzania edukacją, pozyskiwania funduszy unijnych, inwestowania w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości), efektywnego budowania aktywności społecznej.

Przedstawiciele samorządów gminnych ocenili też gminne plany inwestycyjne, określili charakter potrzeb w tym zakresie oraz możliwości i wyzwania związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie podlegały zamierzenia w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, dróg, chodników, mostów i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej. Pod uwagę brano również budowę i modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych, informatyzację gminy, rozwój systemu zagospodarowania odpadów i budownictwa komunalnego.

 

źródło: Puls Biznesu