05.11.2012

Seniorze skorzystaj z ciekawej oferty kulturalnej!


Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu oraz Dzienny Dom Pomocy zapraszają oświęcimskich seniorów powyżej 60. roku życia do „Akademii Aktywnego i Świadomego Seniora”.
Projekt ruszył z początkiem listopada. W ramach akademii seniorzy mogą korzystać z ciekawych zajęć świetlicowych, warsztatów twórczych, zajęć ruchowych i kursów komputerowych od podstaw.


Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu oraz Dzienny Dom Pomocy zapraszają oświęcimskich seniorów powyżej 60. roku życia do „Akademii Aktywnego i Świadomego Seniora”.
Projekt ruszył z początkiem listopada. W ramach akademii seniorzy mogą korzystać z ciekawych zajęć świetlicowych, warsztatów twórczych, zajęć ruchowych i kursów komputerowych od podstaw.

Dwa razy w miesiącu dyżurować będzie prawnik, z którego porad można skorzystać nieodpłatnie. Projekt zakłada także wydanie nowego „Informatora dla Oświęcimskich Seniorów”. 

Osoby starsze będą zachęcane do udziału w życiu kulturalny. Stąd zrodziła się propozycja „Kina dla Seniora”. W siedzibie organizacji można otrzymać bilety i zrealizować je na dowolnie wybrany seans filmowy w "Naszym Kinie" w Oświęcimskim Centrum Kultury. Ponadto minimum raz w miesiącu organizowane będą atrakcyjne wyjazdy kulturalno-turystyczne dla starszych mieszkańców Oświęcimia. Będą wizyty w teatrach, muzeach, skansenach oraz parkach rozrywki. Już 16 listopada 50-osobowa grupa obejrzy „Annę Kareninę” w Teatrze Muzycznym w Gliwicach.

Udział we wszystkich inicjatywach w ramach akademii jest bezpłatny. Na realizację projektu Stowarzyszenie „Pokolenia” w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy pozyskało blisko 100 tys. zł dotacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013 r. Akademia działać będzie do 30 czerwca 2013 r. 

Zapisy na poszczególne zajęcia i wyjazdy oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu przy ul. Czecha 8 od pon. do pt. w godz. 7.00-15.00, tel. 33/841-17-81.