07.01.2016

Seniorzy mogą zgłaszać się do Oświęcimskiej Rady Seniorów

 

Prezydent miasta Oświęcim ogłasza nabór kandydatów do Oświęcimskiej Rady Seniorów w terminie od 11 do 22 stycznia. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się w Wydziale spraw Obywatelskich przy ulicy Ludwika Solskiego 2, pokój numer 9 (tel.33/842 93 09) i stronie internetowej.
Oświęcimska Rada Seniorów jest zespołem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Ma reprezentować interesy i potrzeby oświęcimskich seniorów.

 

Fot. Oświęcimscy seniorzy podczas zajęć ruchowych w DDP

 

Prezydent miasta Oświęcim ogłasza nabór kandydatów do Oświęcimskiej Rady Seniorów w terminie od 11 do 22 stycznia. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się w Wydziale spraw Obywatelskich przy ulicy Ludwika Solskiego 2, pokój numer 9 (tel.33/842 93 09) i stronie internetowej.
Oświęcimska Rada Seniorów jest zespołem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Ma reprezentować interesy i potrzeby oświęcimskich seniorów.

 

Fot. Oświęcimscy seniorzy podczas zajęć ruchowych w DDP

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim na ulicy Zaborskiej 2 w okresie przeprowadzenia naboru, to jest od 11 do 22 stycznia 2016 r. O ważności zgłoszenia kandydata decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego do Urzędu Miasta.