10.07.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 12 lipca  2012 r. o godz. 16.00  w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim  przy ul. Jagiełły 25  odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
2.1.  zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 – druk nr 500/12,
2.2. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 501/12.
3. Zamknięcie obrad.
 

 

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7182#gora

W dniu 12 lipca  2012 r. o godz. 16.00  w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim  przy ul. Jagiełły 25  odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
2.1.  zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 – druk nr 500/12,
2.2. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 501/12.
3. Zamknięcie obrad.
 

 

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7182#gora