16.07.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 19 lipca  2012 r. o godz. 16.30  w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim  przy ul. Jagiełły 25  odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 20.000 zł Gminie Bisztynek z przeznaczeniem na odbudowę zniszczeń po gradobiciu – druk nr 502/12.
3. Zamknięcie obrad.

 

  

Projekt uchwały na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7202#gora

W dniu 19 lipca  2012 r. o godz. 16.30  w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim  przy ul. Jagiełły 25  odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 20.000 zł Gminie Bisztynek z przeznaczeniem na odbudowę zniszczeń po gradobiciu – druk nr 502/12.
3. Zamknięcie obrad.

 

  

Projekt uchwały na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7202#gora