18.01.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim – 25 stycznia 2017 r.

W dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Oświęcim za rok 2016 – druk nr 638/17.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 637/17,
5.2. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – druk nr 640/17,
5.3. zmiany uchwały Nr XIV/246/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – druk nr 633/17,
5.4. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 627/17,
5.5. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 634/17,
5.6. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 635/17,
5.7. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 636/17,

W dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Oświęcim za rok 2016 – druk nr 638/17.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 637/17,
5.2. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – druk nr 640/17,
5.3. zmiany uchwały Nr XIV/246/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – druk nr 633/17,
5.4. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 627/17,
5.5. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 634/17,
5.6. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 635/17,
5.7. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 636/17,
5.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres do 31 października 2018 r. – druk nr 628/17,
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres do 30 kwietnia 2019 r. – druk nr 629/17,
5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres do 31 grudnia 2019 r. – druk nr 631/17,
5.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiklinowej na okres 3 lat – druk nr 632/17,
5.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa na okres 3 lat – druk nr 630/17,
5.13. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Grottgera – druk nr 626/16,
5.14. skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 641/17,
5.15. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 639/17,
5.16. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 642/17.
6. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z działalności za 2016 r.
7. Interpelacje:
7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
7.2. interpelacje radnych,
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11032#gora