08.02.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 13 lutego  2013 r. o godz. 16.15  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań i udzielenia poparcia dla samorządu województwa małopolskiego oraz Miasta Kraków w procesie aplikacji i kandydatury do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. – druk nr 688/13.
3. Zamknięcie obrad.
 

 

Projekt uchwały na sesję:http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7646#gora

W dniu 13 lutego  2013 r. o godz. 16.15  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań i udzielenia poparcia dla samorządu województwa małopolskiego oraz Miasta Kraków w procesie aplikacji i kandydatury do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. – druk nr 688/13.
3. Zamknięcie obrad.
 

 

Projekt uchwały na sesję:http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7646#gora