09.05.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 14 maja  2013 r. o godz. 17.30  w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim   przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/58/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20.12.2012 r. – druk 767/13.
3. Zamknięcie obrad.

 

Projekt uchwały na sesję RM: http://web.um.oswiecim.pl/bip/dokumenty/pliki/64/19997.pdf

W dniu 14 maja  2013 r. o godz. 17.30  w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim   przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/58/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20.12.2012 r. – druk 767/13.
3. Zamknięcie obrad.

 

Projekt uchwały na sesję RM: http://web.um.oswiecim.pl/bip/dokumenty/pliki/64/19997.pdf