02.07.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 3 lipca 2013 r. o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 28g ust. 3a w związku z art. 28h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – druk nr 814/13.
3. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7945#gora

W dniu 3 lipca 2013 r. o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 28g ust. 3a w związku z art. 28h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – druk nr 814/13.
3. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7945#gora